ஆர்க்கிபால்ட் மேக்லீஷ்-கவிதைக் கலை(Archibald Macleish-Ars Poetica)

archibald-macleish2

Archibald Macleish

ஆர்க்கிபால்ட் மேக்லீஷ் (அமெரிக்கா)

கவிதைக் கலை-Ars Poetica

ஒரு கவிதை இருக்க வேண்டும்

உணர முடிவதாய்

உருண்டு திரண்ட பழம் போல மௌனமாய்

பேச்சற்று

புராதனப் பதக்கங்கள் கட்டைவிரலுக்குத் தட்டுப்படுவது போல்

பாசி வளர்ந்து படிந்த

கைப்பகுதிகளால் தேய்ந்த ஜன்னல் விளிம்புகளைப்

போல மௌனமாய்

ஒரு கவிதை வார்த்தையற்றிருக்க வேண்டும்

பறவைகளின் பறத்தல் போல

நிலா உயர்வதைப் போல்

காலத்தினுள் கவிதை இயக்கமில்லாதிருக்க வேண்டும்

இரவு பின்னலிட்ட மரங்களை குறுங்கிளை அடுத்த குறுங்கிளையாக நிலா

விடுவிப்பது போல

பனிக்காலத்து இலைகளின் பின்புறமிருந்து நிலா

ஞாபகம் ஞாபகமாக மனதை விடுவிப்பது போல

ஒரு கவிதை காலத்தினுள் சலனமில்லாதிருக்க வேண்டும்

நிலா உயர்வது போல்

ஒரு கவிதை சமானமாய் இருக்க வேண்டும்

நிஜத்திற்கு இணையாய் அல்ல

எல்லாத் துயரத்திற்கும்

ஒரு வெற்று வாசலைப் போல

மேப்பிள் மர இலையைப் போல

காதலுக்கு

தலைசாயும் புற்கள் மற்றும் கடலுக்கு மேலாக இரணடு வெளிச்சங்களைப் போல

ஒரு கவிதை அர்த்தம் தரக்கூடாது

இருக்க வேண்டும் கவிதையாக.


Advertisements

Samakala Ulaga Kavithai-Contemporary World Poetry in Tamil Translation

சமகால உலகக் கவிதை

இந்தப் புத்தகத்தில் இடம்பெறும் கவிஞர்களின் பட்டியலை மட்டுமே இங்கே தர முடிகிறது. புத்தகம் 2007 புத்தக சந்தையில் வெளிவந்தது. ஏதோ காரணத்தால் அது வேண்டிய வாசகர்களைச் சென்றடைய வில்லை. இது போன்ற புத்தகங்களுக்கு மதிப்புரை எழுத ஆட்களும் குறைவு. தயக்கமும் அதிகம். 400 பக்கங்களும் கெட்டி அட்டையும் நல்ல தாள்களும் கொண்ட உருவாக்கம். வெளியீட்டாளரின் இணைய இணைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

(1)பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட்(ஜெர்மனி) (2)குந்தர் கூனர்ட்(கிழக்கு ஜெர்மனி) (3)பால் ஸெலான்(ரொமானியா) (4)டாமஸ் ட்ரான்ஸ்ரோமர்(ஸ்வீடன்) (5)செஸ்வா மிவோஷ் (6)ஸ்பிக்நியூ ஹெர்பர்ட்(போலந்து) (7)ததயூஸ் ரோஸ்விட்ஸ்ச்(போலந்து) (8)விஸ்லாவா ஸிம்போர்ஸ்கா(போலந்து)(9)அன்னா ஸ்வர்ஸைனிஸ்கா(போலந்து) (10)இங்போர்க் பாக்மன்(ஆஸ்திரியா)(11)வாஸ்கோ போப்பா(செர்பியா)(12)மிராஸ்லாவ் (13)ஹோலுப்(செக்கஸ்லோவாகியா) (14)யான் காப்லின்ஸ்கி(எஸ்டோனியா)(15)மாரின் ஸோரெஸ்க்யூ(ரொமானியா)(16)நினா கேஸியன்(ரொமானியா) (17)பிரைமோ லெவி(இதாலி) (18)பியர் பாவ்லோ பாஸோலினி(இதாலி) (19)ஃபெர்னான்டா பெசோவா(போர்ச்சுகல்) (20)ஃபிலிப் ஜக்கோட்டே(ஃபிரான்ஸ்) (21)ஹைன்ரிக் நார்பிராண்ட்(டென்மார்க்) (22)ஓசிப் மெண்டல்ஷ்டாம(ரஷ்யா) (23)மரீனா ஸ்வெட்டயேவா(ரஷ்யா)(24)ஆக்னநெஸ் நெமிஸ் நேகி(ஹங்கேரி) (25)பெரன்ஸ் யூஹாஸ்(ஹங்கேரி) (26)பாப்லோ நெருடா(சிலி)(27)ஆக்டேவியோ பாஸ்(மெக்ஸிகோ) (28)ராபர்ட்டோ யூவாரோஸ்(அர்ஜன்டீனா) (29)நான்சி மோர்யோன்(கியூபா) 30)டி மெலோ நேட்டோ(பிரேஸில்) (31)எஹூதா அமிக்ஹாய்(இஸ்ரேல்) (32)தாஹ்லியா ராவிகோவிச்(இஸ்ரேல்) (33)டேன் பேகிஸ்(இஸ்ரேல்) (34)மொஹமத் தர்வீஷ்(பாலஸ்தீனம்) (35)அடோனிஸ்(லெபனான்) (36)நஸீம் ஹிக்மெத்(துருக்கி) (37)கோஃபி அவூனோர்(கானா) (38)பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட்(ஜெர்மனி) (39)பிரேட்டன ் பிரேட்டன்பாஹ்(தென்னாப்பிரிக்கா) (40)டென்னிஸ் ப்ருட்டஸ்(தென்னாப்பிரிக்கா) (41)டெரக் வால்காட்(கரீபியா) (42)யாங் லி யூஹாங்(சீனா)(43)சப்பார்டி ஜோக்கோ தமோனோ(இந்தோனீசியா)(44)ஸோ சோங் ஜு(கொரியா) (45)சோங் ஹ்யோன் ஜோங்(கொரியா) (46)ஏ.கே.ராமானுஜன் (இந்தியா) (47)ஜெயந்த மகாபாத்ரா(இந்தியா)(48)மைக்கேல் ஓன்யாட்டே(கனடா)

www.uyirmmai.com/


MEN BEHIND THE MACHINES

MEN BEHIND THE MACHINES

Rajaram Bramarajan.

The door stands latched intact

Yet the unseen street lamp’s lacteal glow

Infiltrates through the slit.

A discarded newspaper bag

disturbs the dumb tar road.

Raising my eyes towards the sky

I tell myself:

You are unconcerned with the distance

dividing galaxies.

When the chimes of the church bell

Roll in the lap of darkness

Your eyes of surprise

Focused for Milan’s frescoes

Remain shutters closed.

An insect

strange and anonymous

tickling the ears

with shrill needles of sound

tells me:

when the neutron bomb wipes the homosapiens

it is impossible for

a protozoa to offer

regenesis to man.

The mane of the lion

Marx’s reckonings of daily bread-

all have met their destiny here

like scattered sperms on the mud.

Your ignorance will have

more catalogues tagged to it.

In whatever manner time is measured

beyond the skeletons of concrete hills

and across the neon signs

our speech shall remain

away from the invading computers-

an articulation of flesh and blood.

***

Translated by the poet.

MEN BEHIND THE MACHINES

MEN BEHIND THE MACHINES

Rajaram Bramarajan.

The door stands latched intact

Yet the unseen street lamp’s lacteal glow

Infiltrates through the slit.

A discarded newspaper bag

disturbs the dumb tar road.

Raising my eyes towards the sky

I tell myself:

You are unconcerned with the distance

dividing galaxies.

When the chimes of the church bell

Roll in the lap of darkness

Your eyes of surprise

Focused for Milan’s frescoes

Remain shutters closed.

An insect

strange and anonymous

tickling the ears

with shrill needles of sound

tells me:

when the neutron bomb wipes the homosapiens

it is impossible for

a protozoa to offer

regenesis to man.

The mane of the lion

Marx’s reckonings of daily bread-

all have met their destiny here

like scattered sperms on the mud.

Your ignorance will have

more catalogues tagged to it.

In whatever manner time is measured

beyond the skeletons of concrete hills

and across the neon signs

our speech shall remain

away from the invading computers-

an articulation of flesh and blood.

***

Translated by the poet.(19/11/1988). Published in Sahitya Akademi’s journal Indian Literature.Dont remember the no or month.

Jottings about the lexicon/ a modern Tamil poem by Amirtharaj

(5-01-2000)/06-03-2005[these are versions and revisions of my translation drafts]Jottings about the lexicon/ AMIRTHA RAJ/ pp.36-37/Porkkanam.(Amirtharaj is an important voice of the 90s generation of Tamil poets. His crisp images and incisive language are quite mature. I have selected this poem from his first collection of poems. Amirtharaj’s recent collection is called Maha Kolam)

The uncreated lexicon
remained motionless
in the silent emptiness.

When the dot of light
that grew in the void
expanded into lips
the word flowered.

‘Word’
Indivisible
Whole.

That same word
as root ran deep
in the earth’s splendrous face and sprouts
as millions of words.

Though the word is one
can be called as words.

Feeling that they are different
when the mind runs hither and thither amidst words
searching for sense
it does not know silence.

Beyond those words of the cosmic lexicon
the silence is all-knowing.

Like the secret exceeding beyond
the tip of the tongue
the lone door of light
leading to the awaiting silence-
It is in the first word.
Silence alone
is meaning
in entirity.

Translated from Tamil by Rajaram Brammarajan

Mindscape Maiden-II

Maiden

Mindscape Maiden-II

Rajaram Brammarajan

Were you the one who passed ordersfor the slaughter of the pain filled sorrow stricken animals?

Aren’t you the one after the yield of the last fruitthe white ants having nibbled the rest

who allowed the break of mid ribbringing the canopy down?

Or else are you the one in the flowery seat of one your incorporeal reproductions

entrapping me in the eddy of intoxication

Or else are you the one who directed me to glorify theindivisible?

Were you or some one elsewho was that who forbade viewing the pulsating stars beckoned me to worship your growing breast?

As for me I am the one who becomes what I come into contactnow turn into an incarnation of crocodile gra bbing your feet?

It is you yourself who brought the cool rainsto extinguish the raging fire of the incense-mast of front temples

When the time came you first smelt that it could be you who isand became what you are now

There I became a destitute infant looking for your lapbut you with your betel tinged red lipstightened your bodice decidedly so that you could dance

But you blanched the rays of my dreams barrenand turned them to your sculpted profile

Were you the who changed the deceptive slumber that failed tosleep to ones of real sleep and gave the immaculate

Or else were you the one who became solidified in the undersea floor of my oceanwith those bacteria that never see the light for years

Or else was it the shadow of your yoni or a sculpted Yaali of the tomb?

You of course were the one who made the stuck up thorn-stub growalong with the cells made me aware of my pain?

Yours was the voice which made mine shudder at oncewhen you beckoned me

You the one who becomes you alone could be the raga hindolam in the two temposas female in the male

Not comprehending anything I stand with bewildered eyespopping outYou are now me ever your you could be

Translated from Tamil by Latha Ramakrishnan

The How of Questions

 

StreamLock

THE HOW OF QUESTIONS
Rajaram Brammarajan

And how is the bamboo flute
How is the pigmentation of the croton
How does the wild streambequeathed to you flow
How is the bamboo shootHow is the communication with the youthsans chance of progeny
How is Sadananda’s frenzied dance
How does the lone gold fish
swim in your fish pond
The river springing from the flute lingers in the alap of Ahirbhairav;
the plant wilted;
the pot remained solid mud;
the ear unable to hearturned into a mere ornament-a grinning metal;
Bashfully loosening her sareebared her shoots of breasts;
before even the tap was turned onwater ceased;
now and thenthe entire universe centers in madness
Even swim-aware death in the waterand that wish is real.

Translated from Tamil by M.S.Ramaswamy and T.K.Doraisamy